Светковине

Светковина је поетски и архаични израз за празнике које обележавамо јавно и слављењем. Ми ћемо, у складу са наменом клуба, обележавати празнике књиге, али и датуме и празнике из области културе. Такође ћемо пропратити и јубилеје. На неки начин сваки је јубилеј везан за књигу јер се тад славе или људи и њихова дела,а такви обично имају и заслужују књигу. да кажемо да нас је на то подстакао још један празник књиге. За разлику од појединачних дана посвећених књизи, за разлику од месеца књиге – октобра, ова година је цела била посвећена књизи и језику. 

Година књиге и језика – година рођења нашег он-лајн Клуба читалаца

Наш он-лајн Клуб читалаца није случајно оформљен 2010/11. школске године. Наиме, држава Србија прихватила је предлог Министарства културе да се година прогласи годином језика и писма, и позвала све институције да ове године посвете више пажње књизи и језику. У тој години десиле су се неке лепе ствари у култури које су целој држави битне: отворен је Музеј језика и писма у Тршићу, Народна библиотека Србије је обновљена после вишегодишњих радова, започети су многи вредни пројекти и акције које негују језик и истичу важност књиге. И ми можемо рећи да нисмо остали глуви, него смо се одазвали на позив Министарства културе да обележимо годину књиге и језика: о прочитаним књигама  размишљамо, а своје мисли пишемо исправним и негованим језиком. Тако би требало да буде.

Зато, запамтите да је он-лајн Клуб читалаца покренут у Години књиге и језика.