Промоција


Промотивне активности


Клуб читалаца промовишемо, пре свега, на нивоу школе међу најзначајнијом циљном групом - ученицима и њиховим родитељима.
Промотивне активности укључују и колеге ван школе, путем стручних скупова и на семинарима, као и у медијима и слично. На овим страницама сабираћемо промотивна искуства.
Comments