Читализбор

 Читалачки избори 
Читализбор је наша кованица за читалачке изборе. Ово је једно истинско демократско место, место где се праве избори гласањем и опредељивањем, износе утисци. Зато ће на овим страницама повремено бити постављана гласања за неке књиге, теме и друга питања чланова; упитници за исказивање својих ставова и жеља у Клубу; књига утисака за чланове и за посетиоце. 


Подстранице (2): Гласања Конкурси
Comments