Почетна‎ > ‎

Учлањење


Ко може да се укључи у Клуб и како

У Клуб читалаца могу да се укључе сви ученици школа који то желе. Укључују се преко својих наставника, учитеља и школског библиотекара. Кораци за укључење су:
  1. обавештење и сагласност родитеља да његово дете учествује у Клубу и да му се отвори електронска адреса на школском налогу путем које ће се пријављивати на сајт и водити свој дневник;
  2. обуке ученика за коришћење сајта и вођење странице свог читалачког дневника;
  3. ученици чланови праве или цртају свој аватар као слику на интернету која се појављује на њиховом налогу; 
  4. сви који су чланови Клуба добијају и своју чланску карту када напишу прву страницу на свом читалачком дневнику, а карта им служи као идентификација за остале активности у Клубу. На полеђини чланске карте је извод из правила Клуба који служи као подсетник. Чланску карту као и похвалницу свака школа израђује према сопственој замисли, а јединствен је лого Клуба и извод из правила.
https://drive.google.com/a/el-skolasvetisavabp.edu.rs/file/d/0B8nXbQwr0WkUZHMyRC1ib0tSQXc/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/a/el-skolasvetisavabp.edu.rs/file/d/0B4n2pkJZiow_M3U4MkxRRXNwc2c/view?usp=drive_web

Како чланови оправдавају своје чланство 

Чланство у Клубу је активно. Нема пасивних чланова. Једини прави услов за чланство у Клубу јесте читање књига ван школске обавезне лектире које су представљене на сајту и израда задатака уз прочитане књиге. Број прочитаних књига и задатака урађених уз њих није прописан, али је потребно да ученик прочита, о њима размишља и остави запис у читалачком дневнику о најмање 3 кеиге у школској години
При изради задатака ученици бирају задатак на једном или више нивоа који су дати уз сваку књигу: 1. жути, 2. плави, 3. зелени. Пожељно је да ученици  бирају ниво који им највише одговара и тек кад добију повратну информацију од ментора, могу да пишу и о књизи и на другом нивоу.  Није препоручљиво да се одједном пише на свим нивоима. 
Одабране књиге за читање не укључују само лепу књижевност (романе, приповетке, песме, драме), него и научно-популарна дела (биографије, дневнике, аутобиографије, писма и др), као и неке дечије енциклопедије, бонтоне, занимљиве историје и слично.
Све остале активности у Клубу нису обавезне, ученици у њима учествује ако желе: учешће у Маштаоници (радионички рад на продубљивању читања једне књиге по избору наставника) или акцији Стварај, не оговарај (истраживачки рад на књизи и поводом књиге у групи вршњака за ученике старијег узраста), обележавања празника књиге, Парада књига и друге манифестације, посете позориштима, галеријама, музејима и др.

Шта доноси чланство

Читалачке дневнике ученика прате наставници и учитељи и на основу изнетих коментара, мишљења, ставова, стваралачких радова процењују и вреднују ученичке одговоре и радове: 
  1. повратном информацијом у коментарима испод странице читалачког дневника;
  2. вредновање одговарајућим беџем на страници за врденовање где је истакнут списак ученика и књига које су прочитали и задатке уз њих урадили. 
Ангажман у Клубу може и да утиче на бољу оцену из српској језика.
Чланови Клуба имају предност у организованим излетима, посетима позориштима, музејима, изложбама и др. 
Чланови Клуба имају предност при самосталном или групном коришћењу ресурса школске библиотеке када раде на пројектима и другим активностима у оквиру Клуба.
На крају године чланови Клуба добијају похвалнице за своје учешће, а највреднији бивају награђени књигом и титулом амбасадор читања. 

Comments