Почетна‎ > ‎

МисијаЧиталачка писменост и развој критичког мишљења

Општи циљ Клуба читалаца је обједињавање свих тежњи и активности за побољшање читалачке и функционалне писмености на начин који се базира неговању стваралаштва и развоју критичког мишљења, а не на квантитету и популизму.

Клуб ради под девизом Читати значи мислити, или скраћено Читати = мислити. Клубу није циљ масовност, него квалитет.

Посебни циљеви Клуба су:
 • да истраживачким и проблемским приступом прочитаном надомести постојеће програме наставе српског језика и сродних предмета који због обимности не допуштају дубље и дуже бављење неком темом;
 • да успостави интердисциплинарна прожимања знања различитих области;
 • да изгради читалачку писменост и развије критичко мишљење: разумевање, тумачење и вредновање текста и подстакне на стварање новог; 
 • да утиче на стицање процедуралних знања код ученика;  
 • да негује љубав према књизи и традиционалним вредностима путем обележавања празника књиге и читалачких свечаности;
 • да негује културу понашања у културним институцијама и ствара културолошке потребе: позориште, музеји, изложбе и др; 
 • да уведе ученике у свет других уметности (не само уметност речи) и оспособи за разумевање њихових изражајних средстава и форми (филм, позоришне представе и сценска уметност, визуелне уметности...) 
 • да освести значај читања за стицање ширих знања;
 • да богати речник и културу комуникације ученика;

Стваралачки израз и процедурална знања

Сви резултати Клуба биће видљиви на овом сајту. 

Ефекте ћемо мерити посматрањем и белешкама, повременим упитницима, листама жеља и књигама утисака. Очекивани ефекти су:
 • у рад Клуба укључени заинтересовани и пробрани ученици свих узраста; 
 • сви заинтересовани или одабрани ученици упознати са техничком страном учешћа, начином рада и добробитима за себе;
 • постигнут виши ниво функционалне писмености ученика и процедуралних знања који формирају оквире у које касније ученици сврставају и нова искуства и сазнања много лакше и трајније; 
 • развијено критичко мишљење постављањем проблемских питања и ситуација које ученици као задатке уз књиге разматрају и доносе своја решења или износе своја мишљења; 
 • однеговани таленти и развијано стваралаштво кроз задатке који подстичу оригинална решења и различите стваралачке изразе (различите жанрове, ликовни израз, литерарни, звучни записи итд); 
 • повећана информатичка писменост ученика, функционално спојена са језичком; 
Добробити за ученике: 
 • Ученицима дата могућност укључивања у активности које их занимају, инспиришу.
 • Ученицима омогућена размена мишљења, идеја,ставова са вршњацима који имају слична интересовања.
 • Ученици добијају добре оцене за добре резултате, поправљају постојеће оцене додатним читалачким ангажманом. 
 • Ученици учествују својим радовима у прославама школе, обележавањима значајних датума и празника. 
 • Ученици добијају дипломе, беџеве и друге видљиве награде за свој ангажман.
 • Родитељи на основу резултата могу да планирају време својој деци и користе их у васпитавању уз консултације са школом.

Comments