Почетно читање и писање

поставио/ла Сл. Јурић 29.11.2015. 05:33   [ Ажурирао/ла 29.11.2015. 08:26 Дијана Јовановић ]
У октобру 2015. године у ОШ ''Краљ Петар I'' у Нишу спровели смо анкетирање ученика, учитеља и родитеља да бисмо сазнали каква су њихова искуства у вези са првим и најважнијим уџбеницима. 
Резултате анкете приказани су ученицима и учитељима, као и родитељима ученика који су чланови Клуба читалаца на изложби ''Од азбуке до буквара'' у нашој школи. 
Анекетирање је спроведено у ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци у новембру током трајања изложбе буквара.

Анкета о почетној писмености за ученикеАнкета о почетној писмености за учитеље


Comments