Читалаторија

Читалаторија је наша кованица за својеврсну читалачку лабораторију - наша анкетирања, истраживања. 
Повремено спроводимо анкетирања ученика, уживо или онлан, да бисмо сазнали њихове жеље, ставове, навике. Обично то буде на почетку или на крају године. 
Мања акциона истраживања са посебним циљевима планирамо и спроводимо поводом симтпоматичних појава које бисмо желели дубље да истражимо; поводом нових идеја које бисмо желели да расејемо па претходно испитујемо климу итд. 
Резултате и једног и другог и сличних испитивања објављујемо на овим страницама.

Почетно читање и писање

поставио/ла Сл. Јурић 29.11.2015. 05:33   [ Ажурирао/ла 29.11.2015. 08:26 Дијана Јовановић ]

У октобру 2015. године у ОШ ''Краљ Петар I'' у Нишу спровели смо анкетирање ученика, учитеља и родитеља да бисмо сазнали каква су њихова искуства у вези са првим и најважнијим уџбеницима. 
Резултате анкете приказани су ученицима и учитељима, као и родитељима ученика који су чланови Клуба читалаца на изложби ''Од азбуке до буквара'' у нашој школи. 
Анекетирање је спроведено у ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци у новембру током трајања изложбе буквара.

Анкета о почетној писмености за ученикеАнкета о почетној писмености за учитеље


Иницијални упитник

поставио/ла Сл. Јурић 30.08.2015. 14:49   [ ажурирано 30.08.2015. 14:52 ]

У септембру 2013. године у ОШ "Свети Сава" у Бачкој Паланци спровели смо иницијално анкетирање једног дела ученика чланова Клуба читалаца да бисмо сазнали њихова читалачка интересовања у погледу жанрова, очекивања и ставове у Клубу.
Ученици и наставница Ксеније Суђић на часовима грађанског васпитања обрадили су и приказали резултате анкете.

Анализа анкете

  1. Жанрови  које ученици највише воле да читају су песме и научно-популарне књиге, нешто мање бајке, док су приче, приповетке и романи, што је необично, при самом дну интересовања наших ђака. Дневници су убедљиво најмање интересантни. 
  2. Убедљиву победу је однела штампана књига у односу на електронску и звучну. Да ли је у питању навика, непознато или заиста изграђен став? 
  3. Када  заврше читање књиге, деца највише воле да је илуструју и насликају (и то велики број испитаника), а затим и да сами након тога стварају саставе, песме и слично; мали број се одлучио за драматизацију књиге, истраживање неког проблема везаног за ту књигу или неки квиз после читања, а за дописивање, измишљање нечег новог  нико се није изјаснио. 
  4. Када је реч о наградама, велика већина гласова је припала бољој оцени из српског језика, доста мање се одлучило за похвалницу на крају године; истицање јавно њиховог имена је мало интересантно, а најмање похвала учитеља или наставника и добијање новог задатка уз књигу. 
  5. Скоро сви испитаници су одговорили да би желели да имају чланску карту Клуба читалаца. 
  6. Скоро две трећине ученика жели да чита млађим ђацима најзанимљивије и најузбудљивије одломке из књига. 
  7. У омиљене дечје писце је изабран Ј.Ј.Змај, а доста мање су добили Љ.Ршумовић, Д.Максимовић, Б. Ћопић и М.Твен.1-2 of 2