8. разред‎ > ‎

Први српски буквар

Вук Стефановић Караџић: Први српски буквар
Београд, Народна библиотека Србије, 1978.

О аутору и делу

Вук Стефановић Караџић је реформатор ћирилице, па је написао и "на свет издао" буквар те нове ћирилице. 
О буквару као и о комплетном Вуковом раду на језику учио си током 8. разреда па ти неће бити тешко да се посебно бавиш његовим букваром. Кликни ОВДЕ да би прочитао књигу у електронској форми.Задатак уз књигу

I ниво
 1. У називу буквара стоји да је он први. Да ли је то заиста први српски буква? Образложи наводећи историјске чињенице. Затим покушај објаснити зашто га је Вук назвао првим. 
 2. На речнику има две године издања. Објасни откуда то. Пронађи значење реч репринт и провери да ли она постоји у Вуковом Рјечнику, првом или другом. Зашто? 
 3. Опиши књигу као да си библиотекар наводећи ове податке:
  • аутора
  • тачан назив
  • место и година издања
  • обим (странице) и димензије
  • кратак садржај.

II ниво
 1. Пажљиво прочитај Вуков предговор буквару. Зашто га је Вук назвао оглед? Шта је било пре Вука? Зашто Вук не помиње букваре који су постојали пре њега. Пронађи реченице и делове текста из којих се види да је Вук изузетно критичан према наслеђу. Објасни. Како Вук зове ћирилицу која је била у употреби пре њега. Које су његове највеће примедбе и замерке тој ћирилици?  
 2. Цитирај и протумачи Вукову мисао о ономе ко је први писмо измислио. Након тумачења напиши нам ко је или ко су они који су прва писма измислили. У томе ће ти помоћи документ - Кратка историја писма.  
 3. Очекује се да почасни доктор наука и реформатор језика и писма пише правилно. Објасни (граматички) зашто у буквару налазиш речи и зашто оне нису/ јесу правилно написане: 
  • љуцки 
  • млого 
  • ђеца. 

III ниво

Вуков буквар није намењен да се из њега учи читање и писање. Он је програмски документ у коме он образлаже сопствену реформу. На основу његовог буквара касније су настајали буквари који служе учењу писања и читања. Постоје и буквари који ту реч користе у пренесеном значењу - када пописују основна знања и појмове у некој области науке или живота. Сачини један такав буквар који ће ти служити као пушкица за контролни за област о развоју језика и писма. Дај име том буквару. Одреднице - речи у буквару сложи азбучним редом. Уз сваку реч напиши објашњење, опис. 

Comments