8. разред‎ > ‎

Не тикај у ме

Рајко Петров Ного: Не тикај у ме
Београд, Завод за уџбенике, 2008.

О аутору и делу

Рајко Петров Ного савремени је песник, најпознатије ратно сироче у српској књижевности. Рођен у Херцеговини. Изгубивши оба родитеља током Другог светског рата, одрастао је у сиротиштима. Због тога није постао несретан или огорчен. Његово срце препуно је разумевања и љубави за човека, и малог човека-дете, за своју отаџбину, за свој народ и књижевну традицију свог народа. Све то су и теме његове поезије. Већ наслови неких од многих збирки поезије које је написао и за њих добио прегршт награда, сведоче о томе какве га теме занимају: Лазарева субота, На капијама раја, Хајдучија, Јечам и калопер у великој башти Ратка Лалића, Недремено око… Написао је и две збирке поезије за децу: Родила ме тетка коза, Колиба и тетка коза.

Његова поезија на најлепши начин чува најнежније и најлиричније слојеве српског језика, али због тога тај песнички језик није херметичан и неразумљив. То је језик срца који свако разуме. Стари наш језик, којим су писани надгробни записи у књизи Не тикај у ме представљају суштину нашег данашњег језика, те ни њега није тешко разумети.

За ову прилику нисмо изабрали његове најпознатије стихове, нити дечије песме, него једно песничко сведочанство како записи анонимних писаца из наше прошлости могу бити мотив и инспирација за песнички чин. Зато књига Не тикај у ме садржи паралелно, запис из прошлости, обично епитаф, а поред је песма Р.П. Нога настала на основу тог записа. Та својеврсна паралелна песма често нема видљиве везе са донетим записом, јер је песничка имагинација покренула нове слике из историје, из живота оног који је запис оставио, а понекад  из потоње историје па и свог живота. Гроб је светиња у многим цивилизацијама и верама. Отуда наслов збирке носи назив по једно епитафу, што би на савременом језику гласило: Не дирај ме! У надгробним записима безимених и именованих, песник види и сву трагику и сву величину њиховог живота, понекад и духовитост и он их на свој начин дописује, покушавајући да песничком имагинацијом развије што више слика које би живот наших предака приближиле нама данас.


Задаци уз књигу

1. ниво

Објасни императивну реченицу из наслова збирке. Како би гласила на савременом стандардном српском језику? Будући да је реч о натпису на надгробном споменику, какву врсту хумора препознајеш у том натпису? 
Како је песник осмислио своју збирку? Какав паралелизам садржи цела збирка? Постоји ли видљива веза, спона између песама у курзиву и оних уз њих? У чему је та веза? Шта се налази на крају књиге и којим је језиком писано. 


2. ниво

Одаберите један епитаф  и Рајкову паралелну песму, која је настала на основу тог епитафа. Прво објасните савременим језиком (препричајте је) какву поруку садржи епитаф. Потом опишите на који начин је песник проширио кратак запис и оживео слике из живота тог претка у својој песми. Којим песничким средствима се при томе служи: у ком лицу пева, које архаичне речи и облике речи користи, које песничке слике развија и какво оне значење имају.


3. ниво

Песник је дописао своје виђење људи и догађаја на основу апитафа. Ти реконструиши свет средњовековног човека. Одабери неколико песама који ти тај свет најбоље представљају, преносе највише информација и напиши свакодневним, прозним стилом шта си сазнао о средњовековном човеку: како је живео, у шта је веровао, чему се надао, како прихватао живот и смрт, чиме се бавио....


Comments