7. разред‎ > ‎

Буквар инока Саве

Први српски буквар инока Саве
Београд, Завод за уџбенике, Службени гласник, 2009. 

О аутору и делу

Инок Сава је монах манастира Дечани из 16. века.  Да је постојао не бисмо ни знали да није дуго после његове смрти пронађен један мали буквар од 4 односно 8 страница. 
Ово је књига о првом сачуваном српском буквару, а не сам буквар инока Саве. У књизи, међутим, постоји и Савин буквар усликан, у оригиналној величини, увећан и сва слова посебно. 
Значај овог буквара је велики за српску културу. Бавићемо се зато оним што је о буквару и поводом њега речено и написано више него самим текстом у буквару. 

Кликни ОВДЕ да би прочитао или преузео књигу о буквару у електронској форми.
Буквар инока Саве можеш прегледати ОВДЕЗадатак уз књигу

I ниво
  1. Први текст у књизи говори о необичном историјату буквара. Посматрај буквар као јунака приче о судбини буквара и наведи хронолошким редом фазе радње из његове судбине. Први текст носи назив Благо у тами. Образложи зашто је буквар благо и за кога, и шта је тама у судбини буквара и култури народа којем буквар припада. 
  2. Стави појаву Савиног буквара у шири контекст објашњавајући зашто је он штампан, а није рукописни; зашто је штампан у Венецији и да ли могао бити штампан и негде у Србије, где и зашто није штампан; каквог су карактера текстови за вежбање читања и зашто су ти, а не неки други узети за вежбање. 
 
II ниво
  1. Прочитај последњи текст у књизи који је написао књижевник Љубомир Симовић. Протумачи шта је први сусрет са букваром инока Саве изазвао код писца: каква сећања, каква размишљања и асоцијације. Објасни поступак којим писац шири значење букварске писмености на сва друга знања. Шта је Симовићу основна писменост омогућила касније у животу - куда га је одвела глад за новим читањима и знањем и кога је све упознао? 
  2. Симовић је свом тексту дао назив "У почетку беше буквар". То је алузија на неки други у свету чувени текст. Слично почиње најславнија књига свих времена. Која и како гласи та почетна реченица у њој? Шта ти тај податак говори о Симовићу? Шта је њему писменост још омогућила, што није помињао у свом претходном тексту? Закључи какве је све писмености стекао захваљујући основној алфанумеричкој писмености.
 
III ниво

Погледај читанку за 8. разред када се учи историја језика. Установи да ли се помиње овај значајан историјски споменик - Буквар инока Саве. Исправи неправду и осветли његову таму тако што ћеш популарисати историју српске писмености пре Вука Караџића. Можеш да урадиш један од наредних пројеката.
  1. Сними образовни филм о старим српским писмима.
  2. Смисли начин и нацрт да актуализујеш (осавремениш) слова старе ћирилице и учиниш их присутним у савременом животу. 
  3. Направи буквар обле глагољице користећи документ упоредних писама

Comments