7. разред‎ > ‎

Писмо Оњегина и Татјане

Александар Сергејевич Пушкин: Евгеније Оњегин
Београд, Завод за уџбенике, 2007.

О аутору и делу


Руског књижевника Александра Сергејевича Пушкина упознали сте у седмом разреду. У читанци се налазе љубавни стихови "Волео сам вас". 

Одломак из његовог романа у стиху Евгеније Оњегин такође говори о љубави. То су два писма из романа: Татјанино писмо Оњегину и Оњегиново писмо Татјани.  Приложена су на дну странице у Ворд-документу, па их преузми и пажљиво прочитај.

Стрпљиво и пажљиво послушајте интерпретацију Татјаниног писма и песме Волео сам вас на видео-снимцима испод овог приказа.

При читању и слушању интерпретација обратите пажњу на елементе осталих уметности: музике, сликарства.


YouTube видео


YouTube видео

Задаци уз књигу

1. ниво
  • Обавести се о обичају неких словенских народа по коме се њихово име и презиме састоји од три дела па је тако и код Пушкина и многих других писаца руског порекла. Сазнај и шта значи реч "патроним". Запиши своја сазнања у читалачки дневник, а на крају наведи одакле си то сазнао (изворе).
  • Које писмо претходи којем? По чему то закључујеш? Наведи што више узрочно-последичних веза у оба писма која потврђују њихову узајамну повезаност.
  • По чему из писама закључујеш да су она део неке веће целине - романа у стиху? Поткрепи детаљима из писама.
2. ниво
  • Сигурно си чуо за реч "романтично" и израз "романтична љубав". Присети се у којим ситуацијама и у ком контексту. Опиши шта је по твојим представама романтична музика, романтична хаљина, романтична душа... При томе, обрати пажњу на музичку позадину интерпретације Татјаниног писма, на две слике уметнуте у документ са писмима као и слику са корица књиге и повежи са сопственим представама и искуством о "романтичном". 
  • Обавести се о стилској епохи романтизма (историја) и обележјима романтизма у књижевности. Резимирај оно што си истражио наводећи бар пет најзначајнијих особина романтизма у књижевности. Наведи које си изворе при свом истраживању користио. Затим у писмима Татјане и Оњегина пронађи особине романтизма поткрепљујући текстом из писма. 
3. ниво
На који начин твоји вршњаци данас изјављују љубав? Какве су те поруке? Да би твој задатак био истраживачки уради следеће:
  •  Направи збирку љубавних изјава својих вршњака било да се оне налазе у савременим романима, на Фејсу, у СМС-порукама,тинејџерским серијама, стиховима савремених песника...
  •  У збирци испод сваке поруке наведи њен извор, тј. откуда си је преузео или где си је чуо, видео, пронашао. 
  • Упореди љубавне поруке данас са љубавним писмом Оњегина и Татјане.  Закључи шта се променило: сама емоција љубави, изражавање осећања, и једно и друго. Образложи свој закључак.
То што истражиш, наведеш и закључиш обједини у јединствен текст.

Завршни испит: Писмо Оњегина Татјани


Comments