6. разред‎ > ‎

Триком, сликом и музиком

Душко Трифуновић: Триком, сликом и музиком
Нови Сад, Прометеј, 1992.

О аутору и делу

Душко Трифуновић је песник пореклом из Босне и Херцеговине, који је радио и живео у Сарајеву, а последње године свог живота провео је у Новом Саду јер је из Сарајева морао да оде због рата 90-их година. У Новом Саду је и умро и сахрањен у Сремским Карловцима. Цео свој живот је писао поезију, а није школован књижевник. Изражавао се и стихом и кад жели да пренесе обичне ствари. Некад су ти стихови богати и лепи, а кад их пише пригодно, онда су налики стихоклепању баш као што би и ти можда знао ако ти неко наручи да напишеш песму. Да ли би баш и то знао тако да "клепаш стихове" не можеш сазнати док не прочиташ и не процениш Душкове стихове.  
На Википедији  прочитај чиме се бавио током живота па ће ти одмах бити јасно зашто је за њега визуелно (слика) и музика тако важна. Досетићеш се и о каквом је трику реч кад из биографије сазнаш за које медије је био везан живот и рад Душка Трифуновића. 

Задаци уз књигу

I ниво
 • Песничка збирка пред тобом има неколико песничких циклуса (целине од више песама са заједничким именом) који имају своје називе. Пронађи који су то циклуси, одреди шта је заједничко свим песмама из једног циклуса. Сваки циклус вежи за једну од три теме из самог наслова збирке: трик, слика, музика. Такву тематску структуру збирке представи графички: као дрво са гранама и огранцима или као неку другу биљку: цвеће и слично. 
 • Које две песме говоре о постанку, пореклу и историји музике. У којим појавама песник види почетке музике? Како је човек почео да ствара музику? Поткрепи своје тврдње наводима најважнијих стихова из ових двеју песама. 
 • Пронађи песму Отворено и графички прикажи сва значења речи "отвара се", "отворено" тако што ће од те речи водити више путева или стрелица према различитим значењима. Уколико је значење тих израза право (буквално) нека буду црвене, а уколико је пренесено значење (фигуративно, метафорично) те речи обој плавом бојом. На дну направи легенду боја. За графички приказ користи Гугл-цртеж и угради га у свој читалачки дневник по упутству наставника. 

II ниво
 • Направи табелу са 4 колоне и 6 редова. Колоне носе називе: Тема, Шта сам сазнао, Из којих песама, Кључни цитати (стихови). 
  1. У редове прве колоне унеси: о постанку сликарства, о мртвој природи, о графици, о портрету, о фотографији. 
  2. У редове друге колоне укратко напиши шта си сазнао о свакој од тема из прве колоне.
  3. У редове треће колоне наведи назив песме из које си то сазнао.
  4. У редове 4. колоне препиши најважније стихове који то сазнање најбоље изражавају. 
 • Наведи све песме које говоре о појединим врстама музике. затим за сваку песму направи мотивску структуру гтрафички у облику света са латицима. У тучку наведи име песме, а на свакој латици испиши мотиве песме. латица ће бити онолико колико има мотива у једној песми. за овај задатак користи Гугл-цртеж који ћеш уградити у свој читалачки дневник.


III ниво
 • Кажу да је поезија кршење правила. На примерима песме Извори и Улица  покажи каква језичка и значењска правила крши песник. Објасни зашто то чини и шта тиме постиже.
 • Докажи да се трик из наслова читаве збирке односи на песнички циклус ТВ-људи. Образложи зашто. Comments