6. разред‎ > ‎

Чуда света

Филип Симон: Чуда света
Нови Сад, Змај, 2008.

О аутору и делу

Књиге попут ове ствара ауторски тим. Ауторски тим ове књиге чине Емили Бомон, Филип Симон, Мари-Лор Буе, М. Капон и други. О њима ћеш имати питање, па те нећемо оптерећивати подацима о њима. 

Могли бисмо да кажемо да је и сама књига Чуда света део тима књига. Наиме, ово је још једна књига  из едиције "Откривање света" ИК "Змај".
У овој тимској књизи и сама тема - чуда изнета су у одређеним групама. Открићеш у каквим групама. 
Наравно, да би откривању приступио мораш имати радозналости, вере у чуда и дивљења за људске изуме.
 

Задаци уз књигу

1. ниво
  • На унутрашњој насловној страни налази се списак аутора књиге. Наведи како су аутори оригиналног дела поделили послове. Зашто су њихова имена написана и у загради? Који аутор је на врху и шта значи концепција, тј. чиме се ауторка концепције бавила у књизи? Ко све чини ауторски тим српског превода.
  • Наведи сва чуда из књиге која ми данас не можемо да видимо. Како ми данас знамо да су та чуда постојала?
2. ниво
  • Шта уопште подразумева реч "чудо"? Да ли то спада у област стварног или нестварног, материјалног и опипљивог? Зашто грађевине и споменике називамо чудима? Шта у њима зачуђује? Пронађи бар три грађевине / споменика који са данашње тачке тачке гледишта нису необичне. Образложи зашто се оне ипак сматрају чудима. 
  • Разврстај чуда из књиге: корисна и културна. У корисна сврстај она чуда која су имала очигледну практичну намену. У културна сврстај она која су створена да задиве, улепшају, задовоље културне и верске потребе човека. Потруди се да наведеш најмање 7 примера у једној и другој врсти. Поред сваког чуда напиши његову намену.  
3. ниво
  • Одабери чудо из било код периода коју би волео да посетиш. Зашто? Испланирај посету том чуду: где и како би морао да одеш да би видео. Наведи по данима колико би пут и сама посета трајали и шта би ког дана радио? У план унеси што више детаља саме грађевине које желиш изблиза да осмотриш, опробаш, доживиш, видиш...
  • Направи нову концепцију књиге, делећи чуда по неком другом критеријуму који није време настанка, тј. грађења. Концепцију ћеш изнети тако што наведеш наслове поглавља и унутар сваког поглавља грађевине које ту спадају.  

Comments