6. разред‎ > ‎

Музички инструменти

Оливера Ђурић: Музички инструменти
Београд, О. Ђурић, 2003.

О аутору и делу

Ауторка Оливера Ђурић  истовремено је и издавач књиге што значи да ју је штампала о сопственом трошку. О њој у књизи више ништа не пише. Али посредно можемо да сазнамо нешто о њеним намерама и замисли. Посветила је књигу деци с љубављу - тако пише на почетној страници иза наслова. на крају књиге је литература па сазнајемо да је ауторка користила поуздану и добру литературу да би из ње искористила само оно најважније о инструментима и тако помогла деци да уђу у свет музичких инструмената. 
Књига има лепе корице, али је врло једноставно и скромно опремљена. Илустрације нису у боји, нема шаренила и маргина. Ти ћеш помоћи да оно што је она поклонила деци буде још краће и сажетије, и визуелно и звучно опремљено богатије опремљено. Богатећи књигу, обогатићеш и себе.

Задаци уз књигу

I ниво

Одабери најмање три инструмента различитих врста (гудачки, жичани, дувачки, инструмент са диркама, удараљке) чији чеш нам састав ближе и графички једноставно приказати. Пронађи што бољу слику тог инструмента на интернету и угради је у Гугл-цртеж. Уз помоћ текста и линија наведи из чега се инструмент састоји одређујући и дописујући његове саставне делове на самој слици инструмента. Користи при томе текст из књиге. 

II ниво

Уз многе инструменте ауторка књиге трудила се да наведе најпознатија музичка дела за тај инструмент. Пронађи на интернету најмање три примера извођења за три различита врсте инструмента и угради их у својих читалачки дневник. испод сваког примера наведи која осећања у теби изазива звук који тај инструмент ствара у том делу. 

III ниво

Покушај и сам да музицираш на електронским инструментима користећи веб-алат Нотфлајт  http://www.noteflight.com/  Око коришћења овог алата и уградње добијеног записа у страницу читалачког дневника помоћи ће ти наставник. Ти само треба да нађеш одговарајуће ноте, одабереш инструмент или да сам смислиш музику.

Comments