6. разред‎ > ‎

Летећи циркус физике

Џирл Вокер: Летећи циркус физике
Београд, Вук Караџић, 1986.

О аутору и делу

Џирл Вокер (Jearl Walker) је амерички физичар и популаран и омиљен професор. 

Књига Летећи циркус физике откриће вам разлог његове популарности. Физику је учинио блиском науком која нам даје одговоре на многе обичне и мање обичне појаве из живота. То су проблеми и појаве из свакодневног живота у свету у којем живимо, радимо, волимо и умиремо, каже аутор.  Такве књиге зовемо приручницима, и, као и све сличне књиге, не морате да је читате редом, него по својим интересовањима, проблемима над којима се и сами питате и размишљате. Ви ћете имати још један разлог и критеријум по коме ћете књигу читати - питања и задатке уз књигу. 
Јако је важно да прочиташ кратак предговор аутора у коме он каже да му није важно колико ћете проблема из књиге решити, него да размишљате о њима. Књига је зато и конципирана (замишљена и сређена по тој замисли) као низ питања о одређеним појавама, питања која подстичу на размишљање. Одговори на та питања постоје у књизи, али би било добро да их не гледате одмах јер није важан одговор, тачан или погрешан, него процес размишљања. Јер, ово је и књига о размишљању, а не само о животним појавама из физике. 
Започните тај процес у који вас аутор позива. Питајте се и размишљајте.  

Задаци уз књигу

1. ниво
 • У књизи нећете наћи податке о аутору. Понешто о њему можете закључити. Пажљиво проучите почетне странице књиге и изведите, посредно, основне податке о аутору. Наведите шта сте и на основу чега закључили о аутору. 
 • Књига у нашем издању нема садржај. Из ког дела књиге можеш најлакше да видиш из колико је поглавља састављена? Колико поглавља има, и колико самосталних чланака (питања и проблема) у сваком поглављу? Наброј поглавља по редним бројевима и поред сваког број чланака у њему. Напиши из чега и како си дошао до тих података. Постоји ли и други начини да се до тих података дође? Који?
 • Како си ти читао књигу? На које се све начине књига може читати?

2. ниво
 • Изведи дефиницију индекса на основу индекса који се налази на крају књиге. На конкретном примеру једне одреднице из индекса објасни чему он служи и како се користи, описујући детаљно поступак који си спровео. 
 • Опиши поступак проналажења питања, па одговора на једну од тема игре и спорта:
  • љуљашка
  • скијање
  • јахање на таласима
 • Наведи наслове свих оглавља у књизи и протумачи њихове духовите и фигуративне називе с обзиром на то каква се питања у тим поглављима налазе. Покушај да смислиш научне називе сваком поглављу. Протумачи и назив целе књиге.

3. ниво
 • Књига је доживела два издања. Аутор у предговору позива читаоце да му шаљу мишљење о књизи и савете за допуне и исправке. Напиши му писмо које ће то садржати.
 • На сајту Образовна технологија у физици (PhET) постоје стотину интерактивних симулација из физике. Одабери једну занимљиву, по могућности ону која указује на појаву коју срећеш и у књизи. Упореди два начина (у књизи и на сајту) учења физике: како сазнајеш из књиге, а како са сајта; шта ти развија књига, а шта симулације са сајта? Пре одговора наведи нам тачно шта си одабрао, на којој страници је та појава у књизи, и веб адресу странице на којој је симулација на сајту.  Comments