6. разред‎ > ‎

Анегдоте о великим научницима

Томислав Сенћански: Анегдоте о великим научницима
Београд, Креативни центар, 2009.

О аутору и делу

Томислав Сенћански је аутор и свих делова малих кућних огледа у издању Креативног центра. већ из тога се може закључити да је воли науку. Књигу са анегдотама о великим научницима је приредио што значи да је одабрао и сабрао постојеће анегдоте вођен истом љубављу према науци и научницима. да књига нађе пут до младих читаоца помогао му је илустратор Милан Павловић

На самом почетку књиге објашњено је шта су анегдоте и које су особине ове кратке књижевне форме. Постаје јасно да су оне издвојени и пробрани делови из биографија чувених научника. Циљ тог издвајања је да на језгровит и занимљив начин анегдоте сведоче о животу, раду, карактеру и вредностима и схватањима научника. 
Трагом карактера, дела и живота чувених научника кренућете и ви читајући ову књигу. За њу вам неће бити потребно много времена јер су анегдоте кратке форме, али је потребно предзнање да бисте их разумели. Наиме, без познавања неких биографских података нећете разумети анегдоте. Понегде је потребно основно знање и о самој науци, тј. теми да бисте анегдоту разумели. У противном, неће вам бити ништа смешно или ћете ви бити смешни. Зато, не приступајте олако овој књизи, као што читате вицеве. приступајте јој достојни људи који се у њој помињу. 

Задаци уз књигу

1. ниво
 • Издвој и препричај бар три примера анегдота које говоре о детињству и раним манифестацијама генијалности појединих научника.
 • Који научници су сматрали да је њихово знање врло мало, а незнање велико. Анегдоте које говоре о томе покушај да искажеш у једној сложеној реченици.
 • Направи и попуни табелу у коју ћеш разврстати све научнике из књиге по науци којом су се бавили. Уколико се научник бавио темама из више различитих наука, слободно га сврстај у више поља табеле.
2. ниво
 • Један научник је исказао морални став према знању путем негативног става према ученику који је хтео да од знања има корист. Који је то научник и у којој анегдотској ситуацији је свој став показао? Шта ти мислиш о том ставу? Зашто људи уче и стичу знање ако немају користи? Пронађи сасвим супротну тврдњу једног америчког научника и државника чије речи као девизу помињу сви савремени бизнисмени којима је циљ да зарад много новца. 
 • Радећи на терену свој посао, научници су често долазили до открића из других наука. До таквог једног открића из сасвим друге области - друштвених наука, тачније науке о језику и историји - дошао је биолог, географ и астроном Хумболт. То је откриће потресно јер говори о људској суровости, али и анегдотско. Препричај анегдоту и напиши шта је у томе трагично, а шта комично. 
 • Читајући анегдоте забележите и протумачите бар по два примера различитих научника који показују једну од следећих особина које се сматрају типичним за научнике (изаберите најмање две особине):
  1. расејаност 
  2. скромност
  3. нетрпељивост према женама
  4. шкртост на речима, ћутљивост
  5. непрактичност, невичносту у обичним стварима свакодневног живота
3. ниво
 • Откриј концепцију књиге, тј. по каквом је плану Сенћански приредио све анегдоте. Наиме, приређивач је доследно изнео све информације по одређеном редоследу, са поднасловима, распореду, садржају... У план укључи и улустрације и значај боја за наслове, текст-боксове са додатним информацијама, симболе.... План наведи у тезама, а сам се можеш поиграти бојама као што је приређивач урадио у књизи.  Најбоље би било да свој одговор напише тако имитираш изглед саме странице књиге и распоред на њој служећи се Гугл-цртежом који ћеш уградити на страницу свог читалачког дневника. како ћеш то урадити показаће ти наставник.
 • Коју анегдоту ниси најбоље разумео?  Напиши неколико питања чији би ти одговори помогли да разумеш анегдоту. 
 • Који су се српски научници нашли у књизи. О сваком од њих напиши какве особине је показао и које су његове вредности (шта сматра добрим, шта цени, у шта верује итд).

Comments