5. разред‎ > ‎

Јесењин - поезија

Подаци о књизи

О аутору и делу

Сергеј Јесењин је руски песник посебног лирског дара. Имао је изузетан осећај за руску природу и село одакле и сам потиче мада је живео у велеграду, прилично неуредним и нездравим животом. Живео је ствраи врло кратко и интензивно у првој половини 20. века јер је свој живот окончао са 30. година живота. Осим о природи и руском селу, као и сви млади песници, писао је много о љубави. Његова велика љубав била је чувена руска балерина Исидора Данкан и за овај необични пар знала је цела руска јавност. 
Јесењин није песник за децу, али његове описне и наративне песме може да разуме и свако дете. Песма о керуши налази се увек у читанкама за основне школе. Овај пут проучићемо једну песму коју је посветио мајци и која је написана у форми писма - Писмо мајци. 
За поезију је више него за прозу битно звучање самог језика у стиху. Зато у прилозима доле можеш да чујеш како песма звучи на оригиналном руском језику, а затим и како звучи на српском језику у различитим интерпретацијама. На дну странице приложен је документ у којој су три различита превода исте песме. Твоји задаци ће бити везани и за различите интерпретације и за преводе исте песме. 

Писмо мајци на руском језику

Писмо мајци на српском језику - различити преводи и интерпретације


Задаци уз књигу

1. ниво
  • Прочитај било који превод песме.  Шта писмо мора да садржи и има ли песма те елементе? Да ли је ово писмо песник заиста послао мајци? Зашто се ова песма зове "Писмо мајци"? 
  • На основу песме окракатериши лик песникове мајке: како изгледа, чиме се бави, како се осећа и која су њена осећања за сина, а које вредности восоко цени - шта сматра да може да помогне њеном посрнулом сину у невољи? Све то поткрепи стиховима из песме, немој бити произвољан и претпостављати. 
  • Како живи песник и у каквој се невољи нашао кад пише песничко писмо мајци? Пронађи шта значи реч "боем" и одреди који мотиви у песми упућују на значење те речи. Затим преслушај све три интерпретације песме на српском језику и наведи која најбоље преноси атмосферу песниковог живота у граду? наведи која је то интерпретација, ко стихове говори и образложи зашто баш та интерпретација најбоље преноси атмосферу песниковог живота у граду.  
2. ниво
  • Јасно ти је да књижевна дела са страног језика неко мора да преведе на српски језик. Упореди три превода Јесењинове песме. Закључи колико је битан или тежак преводилачки посао. Који се теби превод највише допада и зашто?
  • Закључи на основу песме каквог је породичног порекла Јесењин и какав је његов социјални статус. Поткрепи то стиховима из песме.
  • Каква су песникова осећања у тренутку када пише песму-писмо? У каквом је он душевном стању? Поткрепи то стиховима.
3. ниво
  • Преиначи песничко, стиховано писмо у прозу и напиши "право" писмо мајци у песниково име. Напиши га тако да има све потребне елементе писма. Испод писма напиши оно што би требало да стоји на коверти: податке о примаоцу и пошиљаоцу. Предвиди и маркицу тако што ћеш израдити нацрт маркице који ће упућивати на Јесењина и његову поезију. Да би сазнао детаље из Јесењиновог живота и могао да напишеш адресе, његову и мајчину, као и да би одабрао прави мотив за маркицу, обавести се о Јесењину читајући биографију, на интернету или из књиге. 
  • Друга строфа почиње информацијом  "Пишу ми...", а последња "Немој да те виђају..." што значи да је песнику писао неко ко познаје његову мајку, виђа је и зна како живи и како се понаша. Буди тај непознати сељанин и напиши му писмо у коме обавештаваш Јесењина о његовој кући и мајци. Труди се да твоје писмо садржи исте податке о којима песник у писму пева, само их претвори у прозни, свакодневни израз. Писмо нека има форму правог писма.

ĉ
Славица Јурић,
09.10.2014. 23:34
Comments