4. разред‎ > ‎

Новчић краља Драгутина

Драгутин Бег : Новчић краља Драгутина 
Бачка Паланка, Логос, 2010.

О аутору и делу

Драгутин Бег је завичајани писац за децу. Уз то је наставник српског језика и директор основне школе, па му је добро позната генерација основаца који су јунаци овог романа.
Тема романа је истраживање коју је група ученика спровела поводом нађеног новчића. Пун тајновитости и сумње, роман личи и на криманалистички, али је, пре свега, авантуристички. Пошто у роману деца сама истражују области о којима ништа нису знали, ово би могао да буде и роман о знању који нам показује како је тежак, али леп пут до знања. 
Због тога ћеш, читањем романа, сазнати штошта о многим областима људског знања, али и о вештинама које су ти потребне да би знање освојио. 


Задаци уз књигу

I ниво 
 1. Ко је све учествовао у припреми и прослави свечаности у школи којом почиње радња романа. Шта су била њихова задужења и чиме су допринели.
 2. Ко су ученици јунаци романа, а које ликове одраслих срећеш у роману? 
 3. Објасни појмове: 
  • нумизматичар 
  • аверс 
  • реверс 
  • валута 
  • раритет
Уз објашњења наведи којим си се приручницима или изворима користио.

II ниво
 1. Ученици су, истражујући порекло новчића, имали читав низ активности. направи табелу са 3 колоне и попиши редом све активности које су спровели током истраживања. У 1. колону наведи активност, у 2. колону учеснике, односно носиоце те активности, у 3. резултате.
 2. Деца јунаци су сами дефинисали два циља (задатка) у истраживању. Која су то два задатка? јесу ли их деца оба решила? Како? 
 3. Који моменат је био најузбудљивији у радњи? Који делови радње романа чине овај роман помало криминалистичким романом? 
III ниво
 1. Које особине деце из дружине уочаваш из њихових поступака? Образложи ко ти се од ликова деце највише допао. 
 2. Како би ти поделио ликове одраслих људи романа. Окарактериши бар три лика одраслих људи. Који лик одраслог највише поштујеш и зашто? 
 3. Јунаци романа истраживали су данима и потрошили много времена и уложили много труда, али нису знали сами да одгонетну тајну новчића, па су невољко морали да потраже помоћ од старијих. Шта им је недостојало да би истраживање завршили до краја сами? Да ли је њихов труд због тога пропао? Вредност новчића је 90 евра, али су ученици ученици добили много више од новца. Шта су све током истраживања "добили"? На једном месту у роману они расправљају шта им је током трагања било најважније. Пронађи то место и поткрепи своје одговоре њиховим изјавама.  

Comments