3. разред‎ > ‎

Средњовековно село

Весна Бикић: Средњовековно село
Креативни центар ,Београд 2007.

О аутору и делу

Читајући ову књигу аутора, археолога,  др Весне Бикић, уз раскошне илустрације Владимира Крстића Лација иТамаре и Аните Крстић, којима настоје да оживе сцене живота из прошлости, сазнаћете како се живело на селу у средњем веку.

Сазнаћете још: 
 •  зашто је живот на селу био тежак;
 •  како је изгледало просечно домаћинство;                    
 • како је обрађивана земља;
 •  о намирницама, јелима и лековитим травама;
 • о играма и забавама, страховима и празноверицама;
 • о значењима старих српских речи.

Славица Јурић

Задаци уз књигу

1. ниво
 • На самом почетку књиге аутор је навео како ми данас знамо о животу у средњем веку. То су извори на основу којих историчари проучавају живот у прошлости. Разврстај те изворе по врстама и уз сваки напиши објашњење. Послужи се речником да би те речи објаснио.
 • Бави се и даље речима. Сада наведи називе планина и брда, насеља која су постојала у средњем веку и која постоје данас. Наведи како су нека од њих добила име. Покушај на мапи да откријеш где су насеља која се помињу у књизи: близу чега се налазе. 
 • Како су живели сељаци у средњем веку: чиме су се бавили, како одевали, шта јели и пили, чиме лечили итд. 
2. ниво
 • Какви су односи међу члановима породице владали? Упореди их са односима у данашњој породици.
 • Пронађи у регистру одредницу Стари Словени и на страницама које уз одредницу стоје пронађи информације о њима. Напиши у свом читалачком дневнику у каквој су вези Срби у средњем веку са Старим Словенима.
 • Како су се забављали и опуштали људи средњег века на селу? како су се деца играла. Препознај и објасни трагове тих забава и игара данас. 
3. ниво
 • Свако насеље данас поноси се ако његова историја сеже дубоко у прошлост. Веб-презентације градова садрже обично и податке из историјата тих градова. Изабери једно насеље које се у књизи помиње, а затим пронађи на веб-презентацији тог града више детаља из историје насеља у далекој прошлости. Укратко и својим речима испричај ту историју.
 • Који се манастири и цркве помињу у књизи. Одабери један, сазнај детаље из прошлости и настанка тих објеката и својим речима напиши информативан текст о томе. 
 • Који се средњовековни владари помињу у књизу? У каквом су односу према њима били средњовековни сељаци? Какв су став имали према својим владарима? Одабери једног владара који се помиње у књизи и напиши његову кратку биографију служећи се другим књигама, интернетом. енциклопедијама. 

Comments