1. разред‎ > ‎

Лепо понашање

Симеон Маринковић: Лепо понашање - шта све Ана зна
Београд, Креативни центар, 2005.

О аутору и делу

У серији Шта све Ана знаобјављене су четири  сликовнице. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају ове сликовнице у интересантне играчке.
Аутор ове књиге је Симеон Маринковић. Он је написао текст. Али књига не би била тако занимљива да илустратор Душан Павлић није цртао.

Ана је девојчица која је брзо и лако стекла многе драгоцене навике потребне за бољи, лепши и здравији  живот.

У овој књизи  главна јунакиња Ана ће, кроз десетак ситуација, понудити  основне моделе лепог и друштвено прихватљивог понашања у најчешћим дневним ситуацијама. Уз мало труда  ова правила се лако усвајају.


Задаци уз књигу

1. ниво

Шта је то бонтон? Шта је за тебе лепо понашање? Зашто је добро и пожељно да се сви лепо понашамо? 

2. ниво

  • Шта мислиш  зашто се Анина грешка чини мањом кад каже "извини"? Које су то још три речи којима исказујемо лепо понашање? 
  • Како разумеш пословицу Лепа реч и гвоздена врата отвара? Сети се и напиши још неку пословицу о лепом понашању.

3. ниво

Одабери нека од понуђених места и састави списак корисних правила понашања у:

  • учионици
  • библиотеци
  • на улици
  • у гостима
  • у позоришту...
  • можеш додати и нешто по свом избору.

Comments