1. разред‎ > ‎

Дечије царство

Гордана Станишић: Дечије царство
 Гордана Станишић,Београд , 2001. 

О аутору и делу

Гордана Станишић је професор српског језика у једној београдској школи. Песме у њеној  веселој књизи  настале су као резултат дугогодишњег рада и дружења са децом у настави и ван ње.

Песме су сврстане у шест циклуса, и то су:

  • Израстање,
  • Опасне су многе ствари,
  • Однос према другима,
  • У свету природе,
  • Моћ књиге,
  • Капи из мора дечијих питања.

Из ове збирке песама, види се да је песникињи близак и мио дечији свет и да разуме дечије врлине, слабости и несташлуке и  истиче њихову радозналост и потребу за упознавање света и живота. Она децу води ка размишљању о својим поступцима када се нађу у проблему или их нешто мучи.

Песме Гордане Станишић су ведре, допадљиве и добронамерне. Прочитај их  и пронађи се у њима.


Задаци уз књигу

1. ниво

2. ниво 
  • Шта је то царство? Постоји ли дечије царство у стварности? Где је то царство о коме песникиња пева и шта га чини?
  • Објасни како сте разумели стихове: 
"Ко у школи слуша,пише,
после школе још прочита,
песму,роман – нешто више, 
у будућност знања хита!" 
Како сте разумели ове стихове? 

 3. ниво 

Која ти је песма у „Дечијем царству“ најлепша? Илуструј јe, скенирај слику и приложи у свој дневник. Помоћи ће ти библиотекар и учитељ.

Comments